Wolontariat

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA 

Zapraszamy: Małgorzata Świerczyńska - Gid i Agnieszka Arciszewska 

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Od wielu lat w Szkole Podstawowej w Jezierzycach działa Szkolny Klub Wolontariusza. Członkami koła są uczniowie klas V-VIII. Opiekę nad wolontariuszami sprawują p. Agnieszka Arciszewska oraz p. Małgorzata Świerczyńska – Gid zainteresowane ideą wolontariatu czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Naszym hasłem przewodnim jest „Pomocy nigdy dosyć”.

 

                                 

W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy. Planowane są m.in. następujące akcje charytatywne:„ Dar serca dla Alberciaków”, „Kredkobranie”„Zbiórka nakrętek”,„Paka dla psiaka i kociaka”, „Kwesta na rzecz słupskiego hospicjum”, kiermasze charytatywne, „Szlachetna Paczka” „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Zbiórki żywności” we współpracy z Polskim Bankiem Żywności oraz zainaugurowane w roku szkolnym 2018/2019 II Gminne Spotkanie Szkolnych Klubów Wolontariusza.

Akcje podejmowane przez naszych wolontariuszy są szczere, spontaniczne i zupełnie bezinteresowne. Rozwijają wśród młodych ludzi własną osobowość, przyczynają się do odkrywania nowych talentów, uczą pracy i empatii.

Zachęcamy i zapraszamy do współpracy! Każdy może zostać wolontariuszem, jeżeli tylko dysponuje chwilą wolnego czasu i chce bezinteresownie pomagać ludziom, a zawsze ktoś czeka na naszą pomoc.

 

Pamiętajmy, dobro wraca!!!