Logopeda

Logopeda - Iwona Wojsław

 

Godziny pracy logopedy

Poniedziałek 12.40 - 15.10

Wtorek 7.30 - 11.00; 11.30 - 15.20

Środa 7.30 - 11.00; 11.30 - 14.20

Czwartek 9.40 - 10.40; 11.40 - 15.10

Piątek 12.40 - 15.20

 

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu rozwijanie umiejętności mówienia, rozumienia mowy oraz komunikacji, korygowanie wad wymowy oraz zaburzeń mowy.

Zadania logopedy dotyczą:

 1. diagnozy logopedycznej uczniów,

 2. prowadzenia terapii logopedycznej, w tym:

 • wspieranie rozwoju mowy dziecka,

 • rozwijanie umiejętności komunikowania się,

 • wyrabianie motywacji do poprawnej artykulacji,

 • rozwijanie prawidłowego toru oddechowego,

 • usprawnianie narządu artykulacyjnego,

 • rozwijanie umiejętności prawidłowej artykulacji głosek w izolacji, sylabach, wyrazach zdaniach oraz mowie spontanicznej,

 • rozwijanie funkcji słuchowych,

 • doskonalenie słuchu fonemowego,

 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,

 • poszerzanie zasobu słownictwa oraz rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym,

 • rozwijanie umiejętności kontrolowania własnej mowy,

 • rozwijanie umiejętności czytania i pisania,

 • wspieranie rozwoju funkcji mających wpływ na rozwój mowy,

 1. udzielania wskazówek rodzicom dzieci objętych terapią logopedyczną.

                             Zapraszam do współpracy!