Historia naszej szkoły

Początki szkoły sięgają lat pięćdziesiątych, kiedy na ziemie odzyskane zaczęli przybywać pierwsi mieszkańcy. Wówczas zaistniała potrzeba utworzenia szkoły, w której mogłyby się uczyć ich dzieci. Szczególnie ważne są trzy daty, które w półwiecznej historii szkoły wyznaczyły kolejne wydarzenia: 16 listopada 1957, 7 maja 1977, 17 listopada 2000 roku.

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Jezierzycach, jak podają kroniki, rozpoczęła swoją działalność 16 listopada 1957 roku. Zajęcia odbywały się w zniszczonym poniemieckim budynku, który istnieje do dziś, lecz pełni już zupełnie inną funkcję. W szkole zatrudniony był jeden nauczyciel. Pan Stanisław Wronowski. Był również kierownikiem. Miał pod opieką 26 uczniów. Ich liczba z roku na rok stale rosła. Przybył nowy nauczyciel, Pani Zofia Zaremba. Wkrótce okazało się, że niedawno otwarta szkoła nie zapewnia odpowiednich warunków lokalowych. I na sale lekcyjne udostępniono pomieszczenia w pobliskim pałacu. Zajęcia odbywały się równolegle w obu obiektach. W tym czasie dzieci, oprócz codziennych zajęć w szkole rozwijały swoją sprawność fizyczną, zdobywały nowe umiejętności na zajęciach w plenerze.

 

 

Rozwijały zainteresowania na kołach artystycznych, pomagały w pracach społeczno – użytecznych. A także zwiedzały kraj w czasie szkolnych wycieczek. W czerwcu 1960 roku szkołę opuścili pierwsi absolwenci. W kolejnych latach stale wzrastała liczbauczniów. Rok szkolny 1964/65 był wyjątkowo trudny. W czterech ciasnych izbach nauczano 8 oddziałów uczniów. Budowa nowej szkoły stawała się więc koniecznością.

 

Decyzja o budowie na osiedlu w Jezierzycach nowej, nowoczesnej szkoły, która zapewniałaby uczniom właściwe warunki nauki, zapadła pod koniec lat sześćdziesiątych. 8 marca 1970 dokonano uroczystego otwarcia nowego obiektu. W ciągu zaledwie trzynastu lat, jednoklasowa wiejska szkółka przekształciła się w pełną ośmioklasową szkołę zatrudniającą ośmiu nauczycieli. Wkrótce jako jedna z pierwszych szkół na terenie powiatu słupskiego uzyskała uprawnienia zbiorczej szkoły gminnej, do której uczęszczały dzieci nie tylko z Jezierzyc, ale także z pobliskich wsi: Bukówki, Grąsina, Rogawicy i Kukowa. 7 maja 1977 roku odbyła się w szkole w Jezierzycach ważna uroczystość. W uznaniu zasług majora Henryka Sucharskiego, komendanta obrony Westerplatte odznaczonego orderem Virtutti Militari, nauczyciele, rodzice i uczniowie postanowili nadać szkole podstawowej w Jezierzycach jego imię. Na uroczystości nadania imienia szkole, był obecny Jan Naskorń – współtowarzysz broni majora Henryka Sucharskiego. Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar, który od tej pory uświetniał wszystkie ważne wydarzenia i uroczystości. Tego dnia młodzież dokonała pierwszego w historii szkoły aktu ślubowania na sztandar, które wyrażało wierność i poszanowanie polskich tradycji oraz miłość do ojczyzny.

 

W czasie sześćdziesięciu lat istnienia szkoły, jak podaje kronika, placówką kierowało pięciu dyrektorów. Pan Stanisław Wronowski w latach 1958-1960. Pani Zofia Zaremba w latach 1960 –1983. Pan Jan Łojko w latach 1983-1984. Pani Stanisława Nowak w latach 1984-1991. Pan Tadeusz Frąckowski od 1991 do 2017. Od roku szkolnego 2017/2018 dyrektorem szkoły jest pan Łukasz Koss. To dzięki obecnym i poprzednim dyrektorom szkoła przez lata zmieniała swój wygląd. To oni swą mądrością, wiedzą i doświadczeniem sprawiają, że młodzież czuje się bezpiecznie i może bez przeszkód rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Codzienną pracę dyrektorów wspierało wielu wspaniałych nauczycieli.