Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY 

PEDAGOG SPECJALNY

LOGOPEDA 

PSYCHOLOG

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ