Szkoła Promująca Zdrowie

Prowadzenie cyklu warsztatów w kl „0” - „nasze emocje”. Zajęcia są ukierunkowane na rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci oraz wspieranie rozwoju społeczno - emocjonalnego.

 

Psychoedukacja uczniów z klas VIII na temat współczesnych uzależnień dzieci i młodzieży (uzależnienie od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne).

 

Zapoznanie uczniów kl VII I VIII z tematem depresji nastolatków.

 

Wprowadzenie do psychologii pozytywnej - opracowanie materiałów na temat pozytywnego myślenia i wysłanie ich do uczniów za pomocą dziennika elektronicznego.