Rada Rodziców

 

Przewodniczący - Anna Wierczyńska
Zastępca - Beata Świątek-Gąsiewska
Skarbnik - Adriana Adamiak
Protokolant - Robert Kupc

Składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł od ucznia. Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły.

Nr konta: 13 9315 0004 0050 4407 2000 0010

 

 

Zestawienie wydatków i przychodów na rok szkolny 2022/2023

PRZYCHODY:

 • Metpol (Święto Niepodległości, Mikołajki, Dzień Dziecka) – 2500,00 zł
 • Klaudia Waszkiewicz (Mikołajki) – 2000,00 zł
 • Bałtyk Gaz (Dzień Dziecka) – 500,00 zł
 • ZGK (Dzień Dziecka) – 500,00 zł
 • Sprzedaż ciast – 580,00 zł
 • Bal Andrzejkowy – 4 300,00 zł
 • Składki RR 2021/22 – 2 460,00 zł
 • Z poprzedniego roku szkolnego – 1 594,00 zł
 • Hodowla Ziemniaka – słodycze na Dzień Dziecka

Razem – 14 434,00 zł

WYDATKI:

 • Nagrody w konkursie na Święto Niepodległości – 1000,00 zł
 • Nagroda (słodycze) P. Nawrocki – 100,00 zł
 • Nagrody w konkursie na 11 listopada – 100,00 zł
 • Na Mikołajki p. A. Hinc – 2 500,00 zł
 • Nagrody w konkursie List do Świętego Mikołaja – 200,00 zł
 • Nagrody w konkursie wiosennym p. M. Nawrocki – 150,00 zł
 • Nagrody w konkursie – kotylion – p. M. Ożóg – 150,00 zł
 • Zakup maszyny do waty cukrowej – 1 049,00 zł
 • Tatuaże na Dzień Dziecka – 205,69 zł
 • Słodycze na dzień Patrona Szkoły – 119,23 zł
 • Nagrody na zakończenie roku szkolnego – 1 357,40 zł
 • Nagrody dla sportowców p. A. Lachowicz – 400,00 zł
 • Nagrody dla sportowców p. D. Miecznikowski – 800,00 zł
 • Dmuchaniec zamek na Dzień Dziecka – 1 300,00 zł
 • Kule na Dzień Dziecka – 900,00 zł
 • Lody na Dzień Dziecka – 201,35 zł
 • Nagrody na Dzień Dziecka – 81,04 zł
 • Popcorn na Dzień Dziecka – 43,98 zł
 • Kubki, rożki, serwetki – 336,55 zł
 • Cukier 10 kg – 54,90 zł
 • Olej, cytryny, ręcznik papierowy – 143,00 zł

Razem – 11 192,14 zł

 

Przychód:  14 434,00 zł

Wydatki:    11 192,14zł

Zostało:        3 241,86 zł

 

 

Na 275 uczniów – wpłat na RR dokonało 82 uczniów

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI