Młodzieżowa Rada Gminy Redzikowo

Młodzież szkolna angażuje się z działalność samorządu lokalnego, uczy się zasad jego funkcjonowania i ma wpływ na sfinansowanie potrzeb swojej szkoły.

Szkołę podstawową w Jezierzycach reprezentuje obecnie trzech radnych:

- Borys Bak

- Lena Ściebura 

- Karina Korewo