Z kulturą mi do twarzy

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Z kulturą mi do twarzy”

2022/23

 

Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania, promowanie kultury, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku, zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie, współdziałanie z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań mających wpływ na rozwój tożsamości dziecka.

Projekt ma na celu tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka : mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.