Empatyczna klasa

Uczniowie klas IV A i V B w roku szkolnym 2022/2023 przystąpili do projektu  Empatyczna klasa, którego głównym celem było rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz kreowania u dzieci postaw lojalności, współpracy i pomocy. Przez cały rok szkolny dzieci  wykonywały różnorodne zadania projektowe tzw. misje, podczas których kształtowały pozytywne postawy społeczne, niwelowały negatywne zachowania, budowały świadomość własnych uczuć i uświadomiły sobie konieczność doskonalenia zdolności empatycznych.