DRUŻYNA HARCERSKA 32 IDH Różowe Pantery

...Harcerzem być, to wcale nie wada, Harcerzem być, każdemu wypada…”

 

Drużyna Harcerska „Różowe Pantery” działająca przy Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach powstała w 2019 roku. Drużyna liczy 12 harcerzy - uczniów szkoły, którzy poznają ideały i tradycje harcerskie, zdobywają nowe wiadomości i umiejętności oraz uczą się jak pomagać innym.

Harcerze spotykają się na zbiórkach w piątki o godz. 15, gdzie uczą się Prawa Harcerskiego, piosenek, pląsów oraz okrzyków harcerskich. Spotkania są okazją do poznania nowego środowiska, nawiązania serdecznych, rówieśniczych kontaktów, pozwalają poszerzyć zainteresowania dzieci, a przede wszystkim stwarzają okazję do zdrowej rywalizacji i doskonałej zabawy.

Harcerze systematycznie i solidnie realizują zadania wynikające z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Biorą czynny udział w zlotach hufcowych, biwakach,akcjach charetatywnych . Godnie reprezentując szkołę.

 

HARCERSTWO - dla wielu było i jest przygodą życia. Odegrało również ogromne znaczenie w kształtowaniu pokoleń odpowiedzialnych obywateli Polski. Dzisiaj harcerstwo jest wciąż aktywnym ruchem przyciągającym do swoich szeregów wielu młodych ludzi. Opiekę nad harcerzami sprawują pwd. Monika Burakiewicz, druh Marcin Nawrocki.