Przepisy RODO

SZKOŁA PODSTAWOWA W JEZIERZYCACH CHRONI TWOJE DANE OSOBOWE I DBA O TWOJE PRAWA

 

 

 

Kiedy załatwiasz sprawy w Szkole Podstawowej w Jezierzycach, podajesz nam dane osobowe swoje lub swoich dzieci. Ich administratorem jest Szkoła Podstawowa w Jezierzycach. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

 

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych


Znamy zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

 

Respektujemy wszystkie Twoje prawa

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)


Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane.

 

Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszej Szkole, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych – e-mailem (iod@kimdom.slupsk.pl)

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócisz się do Szkoły Podstawowej w Jezierzycach lub do inspektora danych osobowych.

 

 

Administrator Danych

 

Administratorem Państwa danych będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jezierzycach z siedzibą w Jezierzycach przy ul. Szkolna 3.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Szkoła Podstawowa w Jezierzycach, ul. Szkolna 3, 76-200 Słupsk

  • przez e-mail: spjezierzyce@gminaslupsk.pl

  • telefonicznie: (59) 811 25 27

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Szkoła Podstawowa w Jezierzycach wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. 


Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem jest Jarosław Siedlikowski.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Szkoła Podstawowa w Jezierzycach, Inspektor Ochrony Danych, ul. Szkolna 3, 76-200 Słupsk

  • przez e-mail: iod@kimdom.slupsk.pl

  • telefonicznie: 606 788 434.