1,5 % podatku

Zachęcamy Państwa

do wpłaty 1,5% podatku na rzecz naszej szkoły,

koniecznie podając cel szczegółowy: SP JEZIERZYCE 1277.