Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY - KINGA LEWANDOWSKA

GODZINY PRACY

Wtorki: 9:40-16:40

Czwartki: 7:40-11:40

 

Psycholog szkolny to osoba, posiadająca duże zaufanie społeczne, do której mogą zwracać się osoby, tworzące społeczność szkolną, czyli:

  • Uczniowie, poszukujący wsparcia, czy rozwiązania problemu w przyjemnej atmosferze, gwarantującej możliwość wyciszenia się oraz uzewnętrznienia swoich emocji czy myśli. Psycholog szkolny nie ocenia, uczeń może w zaufaniu przekazać mu dręczące go myśli, porozmawiać o trudnościach w nauce, z rówieśnikami czy rodzicami, ale również podzielić się pozytywnymi informacjami.
  • Nauczyciele, dla których kontakty z uczniem sprawiają trudności. Psycholog szkolny pomaga nauczycielowi w zrozumieniu sytuacji dziecka oraz w udoskonalaniu jego metod, skierowanych w stronę uczniów.
  • Rodzice, poszukujący wsparcia w wychowaniu dzieci lub posiadający trudności w komunikacji z nimi. Psycholog pomoże rodzicom w zrozumieniu świata dziecka, wyszukaniu sposobów na polepszenie relacji oraz wyciszeniu negatywnych zachowań dziecka. Psycholog, rozpoznając indywidualne potrzeby dziecka, udzieli rodzicom wskazówek w wypracowaniu adekwatnych technik nauki oraz wsparcia dla ucznia.


Psycholog szkolny przyjmuje w gabinecie Biofeedback na pierwszym piętrze. Zapraszamy :)