Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Jezierzycach

Cele ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w kraju organizacja wychowawcza dzieci i młodzieży. Jesteśmy otwarci dla wszystkich bez względu na pochodzenie, wykształcenie, wiek, rasę czy przekonania światopoglądowe. Jednocześnie jesteśmy stowarzyszeniem apolitycznym i niezależnym ideowo, do którego przynależność jest całkowicie dobrowolna.

Za swoją Misję ZHP przyjął wychowywanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie różnorakich wyzwań. Pragniemy by młodzi ludzie wyrastali na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli. W tym często niełatwym procesie wychowywania młodego człowieka, pragniemy wspierać Rodziców, Wychowawców.

Główne cele działalności ZHP to:

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w wielu płaszczyznach – intelektualnej, społecznej, a także fizycznej i duchowej.

Kształtowanie osobowości młodego człowieka na prawego i odpowiedzialnego obywatela, przy jednoczesnym poszanowaniu jego prawa do wolności, godności i własnych przekonań.

Upowszechnianie i promowanie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń.

Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami.

Upowszechnianie wiedzy o otaczającym nas świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą

System wychowawczy w ZHP oparty jest o metodykę dostosowaną do różnych grup wiekowych. Najmłodsze dzieci, w wieku 6-10 lat działają w gromadach zuchowych. Starsi – działający w drużynach harcerskich – dzielą się na 3 grupy wiekowe: harcerze (10-13 lat), harcerze starsi (13-16 lat) i wędrownicy (16-25 lat). Występuje także podział na drużyny męskie i żeńskie, szczególnie na poziomie drużyn harcerskich (w wieku 10-13 lat).

Dla osób starszych harcerstwo również stoi otworem. Pełnoletnie osoby także mogą wstąpić w szeregi naszego Hufca. Nie ma znaczenia, czy jest to pierwszy kontakt z harcerstwem, czy ktoś działał już wcześniej. Takie osoby mogą włączyć się w pracę drużyn wędrowniczych lub kręgów.

Pierwsze zbiórki to nic zobowiązującego. Dziecko ma poznać nowe otoczenie i samo zdecydować, czy dobrze się w nim czuje i czy chce kontynuować harcerską przygodę. Pierwszy miesiąc zwyczajowo przyjmowany jest jako okres próbny. Jeśli dziecko się zaaklimatyzuje, drużynowy podejmuje decyzję o oficjalnym przyjęciu go do drużyny. Do tego czasu nie ma potrzeby kupować dziecku pełnego umundurowania. Warto poczekać z tym do zakończenia okresu próbnego, gdy dziecko będzie już pewne, że taka forma mu odpowiada.

Członkostwo w drużynie jest całkowicie dobrowolne, wymaga jednak pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP. Każdy wyjazd drużyny poza miejsce zamieszkania musi być dodatkowo zgłoszony przez instruktora w Komendzie Hufcu, co wymaga przedstawienia listy uczestników. W takiej sytuacji drużynowy powinien również otrzymać od Państwa pisemną zgodę na udział dziecka w danym wyjeździe.

Składki

ZHP ma formę stowarzyszenia i przynależność do niego wiąże się z koniecznością opłacania składki członkowskiej, która wynosi  30 zł na 3 miesiące . Jest to jedyna obowiązkowa odpłatność, którą przeznaczamy na cele statutowe całego Związku. Z tych pieniędzy pokrywamy też opłaty ubezpieczenia zbiorowego NNW, które obejmuje Państwa dziecko podczas zbiórek, rajdów i innych wyjazdów harcerskich. 

Poza składką obowiązkową występuje także składka zadaniowa, która wiąże się głównie z organizacją rajdów, biwaków czy obozów. Pragniemy jednak zaznacz, że koszty te są wyjątkowo niski i nie jest to zasługą żadnych dotacji i dofinansowań, których notabene nasz hufiec nie otrzymuje. Opłaty z tytułu wyjazdów harcerskich zawierają głównie ceny transportu, zakwaterowania (w warunkach turystycznych) i wyżywienia (częściowo). Nasza praca instruktorów jest społeczna, więc nie generuje dodatkowych kosztów. Dlatego jesteśmy w stanie organizować niekiedy rajdy jedynie po kosztach biletów, weekendowe biwaki w granicach kilkudziesięciu złotych i obozy letnie pod namiotami

NASZA PLACÓWKA

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny